JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad är rättshjälp?

Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller en annan jurist. För att kunna betala kostnaderna för den advokat eller jurist du anlitar ska du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte har möjlighet till ha en sådan en försäkring kan du  ha rätt till rättshjälp för vissa angelägenheter.

Vad ingår i beviljad rättshjälp?

Att få rättshjälp innebär inte att staten automatiskt betalar alla dina kostnader för den advokat eller jurist som biträder dig i en viss angelägenhet.

Grundtanken är nämligen att du själv ska betala en del av kostnaderna via rättshjälpsavgiften.

I rättshjälp ingår följande

  • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat/jurist) upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan dock hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol (om du har rättshjälp vid ansökningstillfället).
  • Kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.Senast ändrad: 2016-07-27

Tvist och brott

När två personer inte kommer överens i en rättslig angelägenhet uppstår en tvist. Kan de inte lösa tvisten själva kan tingsrätten ta upp ärendet. Det kallas då för ett tvistemål.
Läs mer om tvistlösning på Sveriges Domstolars webbplats.

Ett brott uppstår när någon begår en handling som kan straffas enligt lag.
Läs mer om brottmål på Sveriges Domstolars webbplats.

Exempel

Läs mer om en familj som söker rättshjälp i en vårdnadstvist. Eller om en person som blir uppsagd utan att vara med i facket.