JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Återbetalning i tvistemål

Om du förlorar en tvist kan du bli skyldig att betala motpartens kostnader. Om din motpart har rättshjälp är Rättshjälpsmyndigheten kravmyndighet för staten i frågor om återbetalning.

Till motparten ska du betala hennes eller hans rättshjälpsavgift och resterande del till staten. På samma sätt kan du bli återbetalningsskyldig för statens kostnader om din egen rättshjälp upphör.

När tvisten är avgjord gör Rättshjälpsmyndigheten en avräkning och skickar därefter ett brev till dig med information om hur mycket du ska betala tillbaka.

Rättshjälpsmyndigheten kan inte ändra domstolens beslut om återbetalningsskyldighet när väl den domen eller beslutet vunnit laga kraft. Hur man klagar på domstolens beslut framgår av domen.

Betalning

När du har fått fakturan har du en månad på dig att betala beloppet. Skulle du inte betala under den perioden får du normalt en påminnelse innan Rättshjälpsmyndigheten måste skicka kravet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Rättshjälpsmyndigheten lämnar därför inte några anstånd med betalning av din skuld till staten.

I särskilda fall, med beloppsmässigt mycket stora krav, kan du dock få tillstånd av myndigheten att betala beloppet med någon delbetalning. Detta ska du i så fall direkt när du får kravet ta upp med oss. Vi upprättar dock inte några avbetalningsplaner.
Senast ändrad: 2019-01-02

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar lämnas kravet direkt till 
Kronofogdemyndigheten för indrivning.

På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du också läsa om de möjligheter - såsom skuldsanering - som finns om du bara har liten eller kanske ingen förmåga att betala dina skulder.