JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Har du fått ett krav?

Om du förlorar i en tvist kan du bli skyldig att betala åtminstone en del av statens kostnader. Rättshjälpsmyndigheten fungerar då som kravmyndighet i frågor om återbetalning i tvistemål.

Det innebär att vi får i uppdrag av domstolen att kräva in dessa pengar från dig. Även om du tidigare inte har haft kontakt med Rättshjälpsmyndigheten så är det vi som skickar brev om återbetalning.

Rättshjälpsmyndigheten kan inte ompröva domstolens beslut om statens krav mot dig. Betalar du alltså inte när du får ett krav från oss måste vi regelmässigt lämna över kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Rättshälpsmyndigheten lämnar därför inte något anstånd med betalningen.
Senast ändrad: 2018-12-11