JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Är du rättshjälpsbiträde?

Informationen på denna webbplats ger bara en begränsad information beträffande rättshjälpsfrågor och Rättshjälpsmyndighetens hantering av ärenden gentemot rättshjälpsbiträden.

Handbok och praxis kring rättshjälp

För ytterligare och djupare information kring rättshjälp och användandet av rättshjälpslagen finns en handbok som Domstolsverket tillsammans med Rättshjälpsmyndigheten tagit fram. Handboken om rättshjälp har som främsta syfte är att fungera som utbildnings- och informationsmaterial. Handboken behandlar framförallt rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen och tillämpningen av rättshjälpsfrågor.

Här kan du ladda ner en sammanställning av intressant praxis kring rättshjälpslagen. 

Rättshjälpslagen - Sammanställning av intressant praxis
Senast ändrad: 2018-10-22

Ombudets uppgifter

Det är viktigt att Rättshjälpsmyndigheten har rätt uppgifter vid utbetalningstillfället.

Läs mer under rättshjälpsbiträdets uppgifter.